Werkwijze

In het onderzoek is zicht ontstaan op de mogelijkheden van een schoolbrede implementatie van het kunst&filosofielab met een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Voor het implementatieproces zijn een aantal vuistregels opgesteld die docenten kunnen gebruiken bij het opzetten van kunst&filosofie workshops en die kinderen kunnen gebruiken als zij zelf actief sturing geven aan het proces.

Op dit moment is een aanvang gemaakt met het schoolbrede implementatieproces (groep 1 t/m 8) op de Bisschop Bekkersschool. De school zal als ‘showcase’ een voorbeeld kunnen zijn voor andere scholen die serieuze aspiraties hebben om het kunst&filosofielab in het curriculum op te nemen. Hierbij worden niet alleen de successen belicht, er zal ook inzicht worden gegeven in de uitdagingen in het implementatieproces. De Bisschop Bekkersschool is middels ‘teaching on the job’ bezig met de verdere deskundigheidsbevordering van haar eigen leerkrachten.

Meer informatie

Interesse?

Als u interesse heeft in het Sparklab dan kunt u onder ‘werkwijze’ lezen welke mogelijkheden er zijn. U kunt dan contact opnemen via nathalie@stichtingsparklab.nl
We kunnen meedenken over de verschillende mogelijkheden die passen bij de wensen en situatie van uw school.

Bekijk onze lessen Neem contact op