Onze werkwijze

In het onderzoek is zicht ontstaan op de mogelijkheden van een schoolbrede implementatie van het kunst&filosofielab met een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Voor het implementatieproces zijn een aantal vuistregels opgesteld die docenten kunnen gebruiken bij het opzetten van kunst&filosofie workshops en die kinderen kunnen gebruiken als zij zelf actief sturing geven aan het proces.

Op dit moment is een aanvang gemaakt met het schoolbrede implementatieproces (groep 1 t/m 8) op de Bisschop Bekkersschool. De school zal als ‘showcase’ een voorbeeld kunnen zijn voor andere scholen die serieuze aspiraties hebben om het kunst&filosofielab in het curriculum op te nemen. Hierbij worden niet alleen de successen belicht, er zal ook inzicht worden gegeven in de uitdagingen in het implementatieproces. De Bisschop Bekkersschool is middels ‘teaching on the job’ bezig met de verdere deskundigheidsbevordering van haar eigen leerkrachten.

Mogelijkheden

Als een basisschool interesse heeft in de Sparklab kunst & filosofieworkshops zijn er verschillende mogelijkheden.

1. Scholen kunnen een gratis lesopzet downloaden en vervolgens een korte serie kennismakingslessen laten geven door Sparklab medewerkers

  • Hierbij is de betrokken leerkracht steeds aanwezig en kan door teaching on the job direct participeren middels de geformuleerde spelregels van het lab.
  • De lessen kunnen ‘op maat’ worden gemaakt naar aanleiding van de grootte van de klas, een actueel thema en de beschikbare tijd (met een minimum van 1 ½ uur)

2. De Sparklab kunst & filosofielessen kunnen worden geïmplementeerd in het curriculum van een school

  • Hierbij krijgen een of meer leerkrachten een korte introductieles en maken zo kennis met de spelregels van het lab.
  • Dan volgen er een aantal kennismakingslessen waarbij de leerkrachten aanwezig zijn en door teaching on the job direct participeren middels de geformuleerde spelregels van het lab.
  • Bezoek aan de Bisschop Bekkersschool waarbij het implementatieproces van deze school wordt toegelicht in een Q&A sessie.
  • Onder begeleiding worden de lessen in het curriculum gezet; vormgegeven naar aanleiding van de grootte van de klas, de beschikbare tijd (indien wekelijks minimum 1 uur) en actuele thema’s en vraagstellingen binnen de school.

Interesse?

Als u interesse heeft in het Sparklab dan kunt u onder ‘werkwijze’ lezen welke mogelijkheden er zijn. U kunt dan contact opnemen via nathalie@stichtingsparklab.nl
We kunnen meedenken over de verschillende mogelijkheden die passen bij de wensen en situatie van uw school.

Bekijk onze lessen Neem contact op