Opzet van een filosofieles rond het thema

Mooi & lelijk

Duur: 60 min

Uitgangspunten: kennismaken met filosoferen d.m.v. woorden met inzet van beelden, spelen met tegen-stellingen en de relatie tussen woorden en beelden.

1. Introductiegesprek : Wat is filosoferen? Wie weet wat het is?

(niet op Wikipedia, geen eind-antwoorden mogelijk, denken over denken: steeds nieuwe vragen). Er zijn geen foute antwoorden maar de redenering moet wel kloppen. Het thema is mooi en lelijk want we gaan nadenken over de vraag: ’Kan iets lelijks ook mooi zijn?‘ Iedereen heeft daar zijn eigen ideeën over.

 • Wat is het mooiste wat in jouw huis staat?
 • Wat is het lelijkste wat in jouw huis staat?

Hoe ziet het er uit? : Vorm en voorwerpen zoeken, niet alleen gevoelens.

 • Weten jullie een voorbeeld van iets wat iedereen mooi vindt?
 • En kun je een voorbeeld bedenken van iets wat iedereen lelijk vindt?
 • Bestaat er mooi zonder lelijk?

Doorvraag-vragen:
Waarom is dat zo? Hoe weet je dat? Denk iemand daar anders over?

Samenvatten:
Wat zijn de overeenkomsten?

2. Beeldenreeks in 2 groepen (10 min)

Beeldenreeks: leg beelden op volgorde van mooi naar lelijk en probeer samen te overleggen om tot een antwoord te komen, het is geen wedstrijd! (beelden gekozen omdat ze verschillende thema’s omvatten: waarde, vorm, beroemd, lief, game..)

3. Woordspin A. solo ( 5 minuten )

De helft van de kinderen maakt een woordspin met voorbeelden van ‘mooi’ de andere helft van ‘lelijk’.

4. Woordspin B. solo. ( 5 minuten )

Alle kinderen zetten in hun woordspin de kenmerken van de voorbeelden. (waarom vinden zij dit voorbeelden van mooi of lelijk?)

5. Kringgesprek ( 10 minuten )

Alle woordspins worden op de grond gelegd, behalve degene die aan de beurt is. Vier kinderen mogen voorbeeld toelichten, vier kinderen mogen kenmerken toelichten.

 • Kan iets mooi en lelijk tegelijk zijn?
 • Hebben we mooie en lelijke dingen nodig?
 • Is het maken van iets lelijks net zo moeilijk als het maken van iets moois?

6. Lelijke tekening solo ( 5 minuten )

Opdracht: maak een lelijke tekening. Alles mag!

7. Kringgesprek Woorden en beelden ( 5 minuten )

Opdracht: Verzin een titel of naam waardoor de lelijke tekening van iemand anders mooi wordt. Vragen: Hoe werkt dit? Waarom werkt dit zo?

8. Loopvragen

Er wordt steeds een vraag gesteld, waarna alle kinderen gaan lopen door de ruimte. Als er stop geroepen wordt, sta je stil en bespreek je steeds kort de filosofische vraag met degene die het dichtst bij je staat. Geef redenen voor wat je vindt.

Vragen:

 • Zien dieren het verschil tussen mooi en lelijk?
 • Kan een mislukte tekening mooi zijn?
 • Bestaat er iets wat iedereen mooi vindt?
 • Waar en hoe wordt in je lichaam beslist of iets mooi of lelijk is?
 • Kan iets lelijks ook mooi zijn?

Afrondende activiteit (5 minuten )

Opdracht: Dans op een zo lelijk mogelijke manier op muziek.

Interesse?

Als u interesse heeft in het Sparklab dan kunt u onder ‘werkwijze’ lezen welke mogelijkheden er zijn. U kunt dan contact opnemen via nathalie@stichtingsparklab.nl
We kunnen meedenken over de verschillende mogelijkheden die passen bij de wensen en situatie van uw school.

Neem contact op