Over onze workshops

Bij het ontwikkelen van de workshops werd steeds gezocht naar een actie-reflectie cyclus die de intrinsieke motivatie van de kinderen aanspreekt en naar proces-georiënteerde vormen van creatieve expressie waarin experiment en beeldende interactie met de andere kinderen en de grotere omgeving waarin zij zich bevinden centraal staan.

Om recht te doen aan de verschillende stemmen van de kinderen konden ze naast het maken van stopmotion animatiefilm kiezen voor tekenen, schilderen, drama of schimmenspel.

Het Sparklab heeft een flexibele vorm;

  • de duur van de workshop kan variëren van 1 ½ tot 5 uur
  • de begeleiding kan door een externe professional samen met een leerkracht of met een externe collega gedaan worden
  • de groepsgrootte kan variëren van 8 tot 28 kinderen
  • de keuze voor media en materialen kan afhankelijk van de school worden bepaald.

De omgeving speelt hierbij een grote rol: de kinderen worden uitgedaagd zich te verhouden tot de plaats waar ze zich bevinden.
Daar de kinderen van de partnerschool de workshops in een bos kregen aangeboden zijn in deze fase met name mogelijkheden voor een interdisciplinair verband met natuureducatie ontwikkeld. Dit kan een goed aanknopingspunt zijn voor scholen die zoeken naar manieren om het kunst&filosofielab te implementeren in het curriculum.

Interesse?

Als u interesse heeft in het Sparklab dan kunt u onder ‘werkwijze’ lezen welke mogelijkheden er zijn. U kunt dan contact opnemen via nathalie@stichtingsparklab.nl
We kunnen meedenken over de verschillende mogelijkheden die passen bij de wensen en situatie van uw school.

Neem contact op